Handelsbetingelser


Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra DKfliser.dk ApS CVR. 39668254. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og DKfliser/ dkfliser.dk
Der tages forbehold for fejl på billeder, trykfejl, tekniske fejl, prisfejl, prisændringer, udgåede produkter, konstruktionsmæssige ændringer og udsolgte varer samt force majeure.

 

Dokumentation og vejledning
Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra DKfliser/ dkfliser.dk, ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art.

 

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra DKfliser/ dkfliser.dk anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle bestillinger sendes med Vognmand/fragtmand, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og DKfliser/ dkfliser.dk.
Dette betyder at varerne normalt sendes indenfor 48 timer efter modtaget ordre (weekend og helligdage undtaget). Levering på købers adresse i Danmark, vil derfor normalt ske indenfor 3-5 hverdage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges. Vi anbefaler alle kunder at bestille deres varer i god tid.
Vi leverer til hele Danmark, men dog kun til brofaste øer.

Varene leveres til kantstenen og sættes uden kvittering. Du behøver derfor ikke være hjemme på leveringsdagen. Ved leveringen kræves det, at vejen har kørefast underlag - ikke grus, brosten eller lignende, og at vejen er let fremkommelig for store lastbiler/sættevogne. 

Skulle det ske at en vare er forsinket forsøger DKflisers medarbejdere at give besked så hurtigt som muligt om dette, dog kan der ikke ydes kompensation. Dette gælder også hvis forsinkelsen skyldes 3. part - i de fleste tilfælde fragtselskabet eller produktionen! Vi er klar over at det kan betyde gener for dig og evt. håndværkere, men vi gør alt hvad der er muligt for at løse tingene bedste muligt.

Kolonihaveleveringer:
Ved levering til kolonihaver sker det som standard ved den fælles parkeringsplads for at undgå problemer med adgangsveje. Vores lastbiler er desværre ikke i stand til at manøvrere gennem de smalle gange til individuelle haver. Vi forstår at dette kan give udfordringer for dig som kunde, men lastbilen skal bruge vognbredde + 2 meter pr. side til støtteben. Vi er derfor her underlagt vognmandens individuelle vurdering. 

Returpaller
Returpaller fra RBRC faktureres med 150,00 kr inkl. moms på regningen, og krediteres med 110,00 kr. (Producent palle adm. gebyr 40 kr.)
Returpaller fra IBF faktureres med 190,00 kr inkl. moms på regningen, og krediteres med 105,00 kr.. (Producent palle adm. gebyr 85 kr.)
De nye pallepriser er gældende på alle ordrer fra 9/1-2023 - ordre leveret inden denne dato bliver krediteret med 110 kr. (RBRC) og 80 kr. (IBF)

Differancebeløbet mellem købs og salgsprisen dækker slidtage på pallerne og prisen herfor er forskellig fra de forskellige producenter som også vist ovenfor.

Når du er klar til at returnere dine paller kontakter du blot kundeservice på salg@dkfliser.dk eller ring på tlf. 70404041 så vil du modtage information om hvor nærmeste returneringsted er.  Pallerne kan naturligvis også afhentes af en vognmand hvis dette ønskes, en afhentning koster 1000 kr. inkl. moms. uanset antal.

Modtagekontrol
Det er meget vigtigt at du ved modtagelsen kontrollere, at leverancen indeholder de bestilte produkter, herunder formater og farver i det rigtige antal. 
Modtagekontrollen bør altid omfatte antal, produkt og transportskader. Varer, som er emballeret, skal udpakkes og besigtiges senest fem dage efter leverancen.
Under transport og ved af- og pålæsning kan der ske beskadigelser. Kontrollér derfor ved modtagelsen, leverancen for synlige fejl og mangler. Når produktet tages i anvendelse anses dette for en accept af produktets egenskaber og udseende.
RBR oplyser at de kan afvise en reklamation hvis der ikke er kommet indsigelser 48 timer efter leveringstidspunkt. 

Ved synlig transportskade skal skadens art og omfang noteres på fragtsedlen, og chaufføren skal (direkte i forbindelse med leverancen) kvittere og bekræfte manglerne ved leverancen. Gem kopien. Anmeld derefter skaden umiddelbart til os. Foto af skaden skal vedlægges.
Evt. reklamation skal ske før indbygning af produkterne.

 

Ejendomsforbehold 
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inklusive leveringsomkostninger samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud. Køber forpligter sig til at holde leverancen forsikret og skadefri indtil hele købesummen er lagt.

 

Risikoen for varene
Risikoen for varer bestilt i vor webshop overgår til køber når fortrydelsesretten efter 14 dage fra modtagelsen er udløbet. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer han sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra hans side frafalder fortrydelsesretten. 
Husk at gemme original emballagen, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

 

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra DKfliser/ dkfliser.dk, skal påberåbes inden 2 uger efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom du opdager en fejl, skal du rette henvendelse til DKfliser/ dkfliser.dk. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 2 år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, DKfliser/ dkfliser.dk har stillet dig i udsigt. Du kan som forbruger vælge om varen skal repareres eller byttes. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for DKfliser/ dkfliser.dk. Det skal forventes at der kan forkomme op til 3% brækage på varen, uden at dette er reklamationsberettiget. Ved anmeldelser skal foto af skader altid vedlægges.

Der kan forekomme kalkudtrækning på betonvarer, hvilket er accepteret af Køber. Læs mere om kalkudtrækning her.
Farvenuancer ved leverance kan forekomme, hvilket er accepteret af Køber. Læs mere om farvenuancer her.

Betonfliser/belægningssten oplyses i modulmål, som er inklusiv anbefalet fugeafstand på 2-5 mm. Stenenes faktiske størrelse produceres således lidt i undermål, så modulmålet kan overholdes. Basismål er oplyst i varedeklarationen som ligger tilgængelig under beskrivelse af varen. Tolerancer i størrelser og tykkelser forekommer.

Granit og skifer er naturprodukter, og der kan derfor forekomme farve og struktur forskelle. Dette er en naturlig del af materialet, og giver ikke anledning til reklamation.

Tolerancer i størrelser og tykkelser forekommer, Køber skal acceptere tolerancer på op til +/- 12mm i forhold til opgivne mål og tykkelser.
Kløvede materialer kan have væsentlige tykkelsesforskelle, også i det enkelte emne.

Anvendes der ikke anbefalede lægge eller fuge materialer gives der ikke erstatning for evt. misfarvninger/påvirkninger.

Der tages forbehold for fejl på billeder, trykfejl, tekniske fejl, prisfejl, prisændringer, udgåede produkter, konstruktionsmæssige ændringer og udsolgte varer samt force majeure.


OPFORDRING TIL AT GØRE TILBUD 
Tilbud på dkfliser.dk er rettet mod privatkunder. I forhold til erhvervskunder er der alene tale om en opfordring til at gøre tilbud.  
Vi forbeholder os ret til at annullere en handel, hvis der er opgivet forkerte priser på hjemmesiden, da disse er automatisk beregnet. 

Mailen der modtages efter at en ordre er gennemført er således alene en kopi af indkøbskurven, og ikke DKfliser.dk's accept på at handlen gennemføres. I de tilfælde, hvor ordremængden ikke accepteres, forkerte priser eller beregningen på fragt eller paller er forkert, vil køber blive kontaktet af kundesupport hurtigst muligt.

 

Ansvarsbegrænsning
Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand. Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med montering eller arbejde udført i forbindelse med produkterne.

 

Fortrydelsesret
DKfliser/ dkfliser.dk yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager varen. Fortryder du købet, skal DKfliser/ dkfliser.dk underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du fik varen i hænde. Du har pligt til at returnere varen i samme stand og mængde, som den er modtaget, dette er også gældende for den emballage og infoskilte der er på varen. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Du kan fortryde et køb ved at returnere varen på den angivne adresse som oplyses af DKfliser, returadressen afhænger af producenten samt produkttypen. Vær opmærksom på returomkostningen ved at nægte modtagelse eller retunering altid påhviler dig som kunde, og at omkostninger herfor vil blive fratrukket beløbet på din bestilling. Bemærk at det kun er muligt at retunere hele paller. Det er kun er tilladt for fragtvirksomheder at levere returvarere grundet fabrikkens sikkerhedsanvisninger.

Ordrer, som skal udføres/leveres efter specialmål, skal afgives skriftligt i form af skitse/tegning med målangivelse. Inden igangsætning af ordren, fremsendes ordrebekræftelse og evt. produktionstegning, som skal godkendes. Eventuelle rettelser, som fremkommer senere efter ordren er godkendt, vil kun blive accepteret, såfremt kunden dækker eventuelle omkostning, der måtte opstå som følge af rettelserne. Det er kun er muligt at retunere hele paller fra producenterne IBF, RBR, RC. Vær opmærksom på at det kun er tilladt for fragtvirksomheder at levere returvarere grundet fabrikkens sikkerhedsanvisninger.
Du kan ikke udøve fortrydelsesretten ved blot at nægte at modtage varen, i tilfælde af dette vil prisen for returfragten fratrækkes af returbeløbet.
Ingen returret på varer solgt til erhvervskunder

 

Oplysningspligt 
Aftaler (købsordrer) kan indgås på dansk eller engelsk og opbevares af virksomheden i 5 år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt at tilgå kontrakten efterfølgende via vores website. Hvis du ønsker, at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. e-mail, så send en e-mail til: salg@dkfliser.dk.

 

Pris og betaling
Hos DKfliser.dk ApS har du mulighed for bla. at betale med Dankort samt internationale kreditkort. Alle priser ved DKfliser.dk ApS - på web-adressen https://dkfliser.dk/ er inkl. moms, men ekskl. porto/fragt med valutakode DKK.
Betalingen trækkes først ved afsendelse af varerene eller ved levering med mindre andet er aftalt.

 

Klagemuligheder
Hvis du som forbruger ønsker at klage skal du kontakte salg@dkfliser.dk
Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgives til:

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg.

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus - https://kpo.naevneneshus.dk
Hvis du har bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommisionens online klageportal her: http://ec.europa.eu/odr