Kalksten Vinduesplader

Kalksten er en sedimentær bjergart. Kalksten varierer meget i både tekstur og farve, afhængigt af skalindhold, kornstørrelse og type. De er oftest hvidlige, men jernforbindelser eller organisk materiale kan gøre dem røde, grønne, blå eller næsten sorte.

Kalksten har ofte meget spil i farven og er meget livlige, kalkstenen får sit livlige udseende da de ofte er opbygget af skaldele fra havlevende organismer såsom muslinger, snegle, koraller, planterester og sandindeslutninger. Uanset om kalkstenen er slebet, børstet, flammet, sandblæst eller bushamret vil den fremstå livlig og med et flot farvespil. Derfor er mulighederne mange når man bruger kalksten som materiale. 

{{amount}} Produkter